Att steka nära vatten

Vi är många i dagens samhälle som kämpar med att finna balans i den hektiska och teknologidrivna vardagen. Marinbiologen Wallace J Nichols propagerar för en lugnande motkraft till det moderna samhällets många stressfaktorer: vatten.

Lugnet i livets källa

Nichols kom häromåret ut med boken Blue Mind, i vilken han undersöker vattnets välgörande effekter på människans hälsa och psyke. Vattnet är på många vis livets källa. Det utgör större delen av vår kropp och täcker större delen av vårt jordklot. Det är inte så konstigt, anser Nichols, att vår biologiska koppling till vattnet är djupgående och stark. Många människor upplever vatten som lugnande, till exempel i form av den harmoni du kan känna av att vandra på en strand eller utmed en flod. Kontakt med vatten kan stimulera kreativa och meditativa tillstånd, något som spafilososofin utgår ifrån och har gjort bruk av. Dessa mekanismer är alla uttryck för vår speciella och mycket nära relation till elementet vatten.

Naturlig dragningskraft

Nichols menar att det faktum att många samhällen har byggts upp vid eller kring vatten inte endast har praktiska orsaker, utan också är ett uttryck för att vi som människor naturligt känner oss dragna till blå ytor. Genom historien har man länge känt till vattnets positiva inverkan på människan, och denna vår mystiska relation till vattnet har gestaltats i konst, litteratur och poesi under tusentals år. Nu hoppas man att vetenskapen ska kunna ge oss en tydligare bild av fenomenet samt förklara lite mer hur det faktiskt fungerar.


Påverkade av blått

Ny forskning inom så kallad Blue Health undersöker hur blå omgivningar som hav, floder, sjöar och även vattenmiljöer i stadsrummet påverkar oss och vårt välbefinnande. Vi vet redan att blotta åsynen av eller ljudet av vatten sätter igång en mängd signaler i hjärnan och nervsystemet, signaler som ibland kan förknippas med effekter på vår hälsa. Blodflödet till hjärnan och hjärtat ökar, vi får lättare att slappna av, och så vidare.

Vatten och eld

Här för jag ihop elementen vatten och eld för att kunna steka ägg och bacon vid ån. Astrologer eller andra som intresserar sig för elementens relationer skulle kanske tala om den vanskliga spänning som denna situation rymmer. Vatten kan släcka eld, men om elden är tillräckligt stor torkar den ut vattnet. Kombinationen måste hanteras med stor försiktighet och respekt, då bägge element inom sig äger kraften att förgöra det andra.
Det är med andra ord inte bara trevligt och välgörande att laga mat över öppen eld vid vattnet. Det är lite mer spännande också.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

nio − 2 =